Kurs på Berghs

Berghs

Kommunikation med hjälp av ljud ökar! Fler och fler företag byter ut kundtidningar i print mot podcast, använder det som content marketing eller ett verktyg för interkommunikation. Listan på väletablerade varumärken som gör podcast idag är lång och trenden pekar på att kurvan fortsätter uppåt.

Styrkan med ljud är att du kan göra annat medan du lyssnar. Medarbetare kan lyssna på innehållet i senaste nyhetsbrevet, samtidigt som de kör bil eller promenerar. Medarbetare som har många kundmöten på plats, kan nyttja resetiden med talade kvartalsrapporter, eller t ex information om rutinförändringar som de bör känna till.

Kursen är uppdelad på tre dagar. Dag ett fokuserar på Radio. Vi går igenom allt från målgruppsanpassade och relevanta programidéer till själva genomförandet. Dag två fokuserar på Podcast med tyngdpunkt på poddar som content marketing, samt hur tekniken fungerar. Den sista och tredje dagen ägnas åt rösten. Din röst står för 38 procent av din kommunikation – kroppen står för 55 procent och orden endast för 7 procent. Eftersom ditt kroppsspråk hörs i din röst, så går vi igenom grunderna även när det gäller kommunikation med kroppen. Röstkunskaperna har du även stor användning av när det gäller att hålla i presentationer och möten.

För vem
Den här kursen vänder sig till dig som vill lära sig kommunicera med ljud på olika plattformar och som vill underlätta för kunder och medarbetare när det gäller mängden läsmaterial.

Innehåll

  • Kreativa processer
  • Att väcka intresse
  • Målgruppsanpassat och relevant innehåll
  • Framtagning av radioprogram, från idé till genomförande
  • Framtagning av podcast, från idé till genomförande
  • Podcast som content marketing
  • Interaktiva och involverande program
  • Teknik – mikrofon och redigering
  • Röstverktyg
  • Kroppsspråk som hörs

När?
Kursen har uppehåll just nu på grund av tidsbrist i vårt schema.

Vill du veta mer? Mejla mig på linda@myron.se