Mental träning

Här kommer det snart finnas olika typer av mentala övningar, som du kommer kunna lyssna på. Det kommer handla om avslappning, hur du bäst tar hand om dig själv, hus-håller med din energi och hittar ditt fokus.